Tennis, Bett 1 Aces 2020 Berlin, Finale Männer Hartcourt am 19.07.2020Tennis, Bett1 Aces 2020, Spiel um Platz 3,  Männer, Hartcourt, 19.07.2020Tennis, Bett 1 Aces Berlin 2020, Finale Frauen Hartcourt am 19.07.2020Tennis, Bett 1 Aces Berlin 2020, Halbfinale Hartcourt am 18.07.2020Tennis, Bett 1 Aces Berlin 2020, Halbfinals Rasenplatz am 14.07.2020Tennis, Bett 1 Aces, 2020 Berlin, Viertelfinals Rasenplatz am 13.07.2020Tennis, Bett 1 Aces Berlin 2020, PK am 11.07.2020